Lượt xem: 3899
Sóc Trăng ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về đào tạo nghề năm 2020
Nhằm tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn  theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009, Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg và Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu, yêu cầu của thị trường lao động, gắn đào tạo nghề nghiệp với vị trí việc làm trong doanh nghiệp, gắn với việc làm tại chỗ và chuyển dịch cơ cấu lao động, ngày 06/12/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Nghị quyết số 54/NQ-HĐND về đào tạo nghề năm 2020, tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, năm 2020 mục tiêu đào tạo nghề nghiệp tỉnh Sóc Trăng đề ra là: Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo ngắn hạn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chất lượng đào tạo của một số ngành, nghề đạt trình độ các nước phát triển trong khu vực ASEAN và trên thế giới; hình thành đội ngũ lao động có trình độ tay nghề đáp ứng nhu cầu các công ty, doanh nghiệp trong tỉnh, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời, cải thiện và nâng cao chỉ số về đào tạo lao động góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, đảm bảo thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.


    Đối tượng học nghề gồm: Người trong độ tuổi lao động, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học, trong đó, ưu tiên cho người học nghề thuộc đối tượng: Người hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, ngư dân, lao động nữ, lao động nữ mất việc làm, người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện ma túy; thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thanh nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội (theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP); cán bộ, công chức cấp xã và lao động nông thôn. Các cơ quan, đơn vị, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các tổ chức, cá nhân có thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề nghiệp cho người lao động; bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ngành, nghề đào tạo: được xác định căn cứ vào nhu cầu chuyển dịch lao động theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các văn bản có liên quan đến giáo dục nghề nghiệp. Xuất phát từ nhu cầu, yêu cầu thực tế sử dụng lao động của công ty, doanh nghiệp, người lao động để tổ chức đào tạo nghề trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp v à đào tạo ngắn hạn; đào tạo nâng cao tay nghề cho lao động đã qua đào tạo nghề nhưng chưa đáp ứng nhu cầu, yêu cầu của thị trường lao động.

Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề như: miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên, hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ dưới 3 tháng và hỗ trợ thanh niên theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, chính sách hỗ trợ về đào tạo lao động cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho nhà đầu tư,... trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo các quy định hiện hành./.

Phòng Dạy nghề
Thông báo mới

 

 

Thống kê truy cập
 • Đang online: 5
 • Hôm nay: 115
 • Trong tuần: 115
 • Tất cả: 647260
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  2018 © Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng
  Địa Chỉ: Số 46, Lê Duẩn,  Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
  Điện Thoại: 02993.827.104 fax 02993.822.581 - Email: soldtbxh@soctrang.gov.vn
  Ghi Rõ Nguồn "Sở Lao Động - Thương Binh xã Hội Tỉnh Sóc Trăng" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.