115 kết quả được tìm thấy
STTThủ tụcLĩnh vực
1 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Bảo trợ xã hội
2 Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Việc làm
3 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Lao động tiền lương
4 Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Lao động tiền lương
5 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Việc làm
6 Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục nghề nghiệp
7 Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục nghề nghiệp
8 Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục nghề nghiệp
9 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục nghề nghiệp
10 Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục nghề nghiệp
11 Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục nghề nghiệp
12 Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục nghề nghiệp
13 Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục nghề nghiệp
14 Cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục nghề nghiệp
15 Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục nghề nghiệp
16 Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục nghề nghiệp
17 Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục nghề nghiệp
18 Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Việc làm
19 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Việc làm
20 Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Việc làm
123456
Thông báo - Hướng dẫn

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 461
  • Trong tuần: 461
  • Tất cả: 503455
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
  • Bình chọn Xem kết quả