Lượt xem: 97
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng phát động phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Với mục đích nâng cao trách nhiệm của các tập thể, cá nhân Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; qua đó góp phần đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tại địa phương; góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 07-NQ/TU đề ra. Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua; kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua nhằm tạo sự lan tỏa trong Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

Nội dung phát động phong trào thi đua gồm 09 nội dung: Thứ 1, Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người dân và doanh nghiệp về sự cấp thiết của chuyển đổi số, đáp ứng xu thế bùng nổ công nghệ thông tin, công nghệ số. Thứ 2, Chủ động rà soát, tham mưu sửa đổi, xây dựng các cơ chế, chính sách của tỉnh và vận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho chuyển đổi số, khuyến khích, thu hút, phát triển các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia vào nền Kinh tế số, phát triển Xã hội số. Thứ 3, Tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 42/KH-SLĐTBXH ngày 28/7/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về thực hiện chuyển đổi số lĩnh vực lao động, người có công và xã hội giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Thứ 4, Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy chuyển đổi số. Thứ 5, Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công nghệ số, chuyển đổi số cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, an toàn thông tin, chuyển đổi số. Thứ 6, Đẩy nhanh tiến trình số hóa giấy tờ (trừ những văn bản mật); cùng với việc kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu cấp tỉnh, các cơ sở dữ liệu quốc gia để nâng cao số lượng, chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bảo đảm nhanh chóng, chính xác, không giấy tờ, giảm chi phí. Thứ 7, Tăng cường quản lý an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu, phòng chống hiệu quả các hoạt động phá hoại, thâm nhập hệ thống quản lý, điều hành chính quyền điện tử, tạo niềm tin vào tiến trình chuyển đổi số, hoạt động trên môi trường số. Thứ 8, Đổi mới phương thức lãnh đạo, số hóa trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, vận động người dân, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số tương tác với chính quyền trên môi trường số thông suốt, hiệu quả. Thứ 9, tận dụng các kết quả liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia về Căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư phát triển thành cơ sở dữ liệu cấp tỉnh về an sinh xã hội thuộc Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý; triển khai các nền tảng số để vận hành, khai 3 thác cơ sở dữ liệu an sinh xã hội, đồng thời tích hợp vào dịch vụ Đô thị thông minh, bảo đảm tất cả người dân trên địa bàn tỉnh đều được chăm sóc, hỗ trợ tốt nhất.

Tiêu chí khen thưởng: a) Đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:  95% thủ tục hành chính có đủ điều kiện được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% văn bản hành chính (trừ văn bản mật) được gửi nhận bằng văn bản điện tử; 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền được kết nối, tích hợp, chia sẽ dữ liệu số trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và Chính phủ;  50% hoạt động kiểm tra được thực hiện thông qua môi trường số và các hệ thống thông tin của cơ quan. b) Đối với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố; 80% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% văn bản hành chính (trừ văn bản mật) được gửi nhận bằng văn bản điện tử;  100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê 4 về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền được kết nối, tích hợp, chia sẽ dữ liệu số trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và Chính phủ.  Đối với cá nhân: Công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin: có nhiều sáng kiến trong việc xây dựng hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách, văn bản chỉ đạo, điều hành việc thực hiện chuyển đổi số thuộc thẩm quyền; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi số theo quy đinh; Công chức, viên chức khác: có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc tổ chức thực hiện chuyển đổi số.

Hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng:  Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.  Tiêu chuẩn khen thưởng:  Việc xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân căn cứ vào kết quả thực hiện các nội dung và tiêu chí thi đua của Phong trào thi đua Chuyển đổi số Ngành LĐTB&XH, giai đoạn 2021 - 2025 và các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.  

Thông báo mới

 

 

Thống kê truy cập
 • Đang online: 2
 • Hôm nay: 60
 • Trong tuần: 841
 • Tất cả: 685198
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  2018 © Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng
  Địa Chỉ: Số 46, Lê Duẩn,  Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
  Điện Thoại: 02993.827.104 fax 02993.822.581 - Email: soldtbxh@soctrang.gov.vn
  Ghi Rõ Nguồn "Sở Lao Động - Thương Binh xã Hội Tỉnh Sóc Trăng" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.