CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1/SLĐTBXH-BTXH
Ngày bắt đầu: 13/08/2021
Ngày kết thúc: 13/09/2021
Lượt xem:29
2 648/SLĐTBXH-BTXH
Ngày bắt đầu: 28/05/2020
Ngày kết thúc: 07/06/2020
Lượt xem:67
3/SLĐTBXH-LĐTLBHXH
Ngày bắt đầu: 28/03/2019
Ngày kết thúc: 04/12/2019
Lượt xem:128
4 839/SLĐTBXH-LĐTLBHXH
Ngày bắt đầu: 21/08/2019
Ngày kết thúc: 29/08/2019
Lượt xem:101
5
Ngày bắt đầu: 22/08/2019
Ngày kết thúc: 28/08/2019
Lượt xem:116
6645/SLĐTBXH-VP
Ngày bắt đầu: 08/07/2019
Ngày kết thúc: 16/07/2019
Lượt xem:81
7647/SLĐTBXH-KHTC
Ngày bắt đầu: 08/07/2019
Ngày kết thúc: 15/07/2019
Lượt xem:86
8527/SLĐTBXH-DN
Ngày bắt đầu: 12/06/2019
Ngày kết thúc: 28/06/2019
Lượt xem:579
9402/SLĐTBXH-DN
Ngày bắt đầu: 04/05/2019
Ngày kết thúc: 17/05/2019
Lượt xem:117
101592/LĐTBXH-PC
Ngày bắt đầu: 03/05/2019
Ngày kết thúc: 07/05/2019
Lượt xem:94
1165/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG
Ngày bắt đầu: 22/01/2019
Ngày kết thúc: 25/01/2019
Lượt xem:92
1204/SLĐTBXH-DN
Ngày bắt đầu: 04/01/2019
Ngày kết thúc: 09/01/2019
Lượt xem:96
13QDso /2018/QD-UBND
Ngày bắt đầu: 10/12/2018
Ngày kết thúc: 20/12/2018
Lượt xem:107
THÔNG BÁO - HƯỚNG DẪN

 

 
 
No title...
VIDEO SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 513
  • Trong tuần: 1 927
  • Tất cả: 598612